KNJIGE ZA 7. RAZRED O.Š.

1.Fizika 7,udžbenik plus CD(Kurtović,Ratkaj,Krnjić,Dajković)=20kn
2.Fizika 7.zbirka (Kurtović,Ratkaj,Krnjić,Dajković)=15kn
3.Matematika7.udžbenik1pol. (Šikić,Vuković,Golac-Jaković,Krnić)=25kn
4.Matematika7.udžbenik2pol. (Šikić,Vuković,Golac-Jaković,Krnić)=25kn
5Glazbena sedmica7.plus CD(Ščedrov,Marić)=kn
6.Klikni mišem!7. udžbenik ,plus CD i radna bilježnica(Brođanac,Stjepanak,Paleka)=15kn
7.Valovi boja7.udžbenik (Robert E.Tanay )=16kn
8 Zajedno u ljubavi 7. udžbenik=20kn
9.Gea 7. udžbenik plus CD,zbirka tekstovima i zadacima ( Ilić,Orešić)=30kn
10.Tehnička kultura3 udžbenik plus CD i radna bilježnica(Vinković,Labaš,Androlić,Medved)=15kn
11.Tragom prošlosti7udžbenik (Erdelja,Stojaković)=22kn
12 .Tragom prošlosti7atlas i karta,zbirka i radni listovi( Erdelja,Stojaković)=20kn
13.Way to go 4 udžbenik (Breka,Mardešić)=20kn
14.Riječi hrvatske udžbenik plus radna bilježnica (Lugarić,Družujanić)=25kn
15.Biologija 7plus radna bilježnica(Džapo,Tonšetić,Zadražil)=23kn
16.Hrvatska čitanka plus radna biljeznica(Jambrec,Bežen)=45kn

za sve informacije javite mi se na email-marijanabakota@gmail.com
mob: 099 410 9322

Kategorije oglasa: 
Podkategorija: