Lokacije oglasa

Karta prikazuje lokacije na kojima se nalaze oglašene ponude. Lokacije mogu biti okvirne. Oni koje brine privatnost oglas mogu pozicionirati na mjestu eventualne razmijene (stanica, park, trg...) Svaki korisnik sam odlučuje o tome želi li iskoristiti ovu mogućnost i pozicionirati oglas na karti.

Pozicioniranje oglasa je zabavno :) - probajte.